توزیع بیش از 3000 تن گوشت قرمز منجمد در استان تهران


تهران – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از توزیع بیش از 3 هزار تن گوشت قرمز منجمد در استان تهران با میانگین قیمت هر کیلوگرم 150 هزار تومان از طریق سامانه ستکاوا خبر داد. بازار.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990218/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار