توزیع رایگان تخم مرغ نوغان در سه شهرستان کردستان


سنندج – ایرنا – معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در راستای توسعه نوغانداری بذر در شهرهای سنندج، کامیاران و بانه به صورت رایگان توزیع شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119517/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار