توزیع مویرگی 3 میلیون تن مایحتاج اساسی در کشور

باید بگویم؛ با ارسال به موقع گندم استراتژیک و سایر کالاها در این مدت، تراز کالایی در 31 استان کشور بیش از هر زمان دیگری برقرار شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84942756/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

بر اساس این گزارش، امسال بیش از هفت میلیون و 200 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد که با توجه به اینکه گندم غذای اصلی سفره ایرانیان است و در تهیه نان و سایر محصولات گندم استفاده می شود. این محصول نسبت به سایر کالاها بیشتر است و بیشتر منابع تولیدی به مراکز جمعیتی ارسال شده است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سوی وزارت جهاد کشاورزی، شبکه حمل و نقل کالای اساسی کشور به عنوان یکی از زنجیره های تامین این کالاها از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، دو میلیون و 883 هزار تن. گندم، برنج، شکر، روغن و دانه روغنی را در قالب حمل و نقل جاده ای و ریلی به 469 شهر و سایر مراکز جمعیتی فرستاد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار