توزیع کودهای یارانه ای توسط 3500 فروشگاه بخش خصوصی

وی درباره قاچاق کود یارانه ای گفت: یکی از بزرگترین دغدغه های ما در دولت خروج از شبکه و قاچاق کود یارانه ای است و نظارت و کنترل دولت بر توزیع کودها با هدف اطمینان از رسیدن کود به دست کشاورز در منطقه است. شکل توزیع هوشمند». و سیستم های نظارتی

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، حمید رسولی با اشاره به برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی در سال 1401 برای ارائه کودهای یارانه ای شامل کودهای ازته، فسفات و پتاسیم، افزود: کودهای یارانه ای باید مدیریت شوند. توسط یک ساختار دولتی و این کالاها برای مجموعه غیردولتی قابل ارائه نیست.

وی درباره تخصیص کودهای یارانه ای گفت: تا پایان شهریورماه امسال به تمامی محصولات اساسی و غیرضروری کود یارانه ای تعلق گرفت که با توجه به افزایش چشمگیر قیمت کودهای جهانی و ملی و محدودیت بودجه، به ناچار تصمیم گرفته شد تا تخصیص کودهای یارانه ای به کالاها، بنابراین در مرحله اول، وزارتخانه تصمیم گرفت که کودهای یارانه ای را در اولویت کالاها و کودهای یارانه ای را به محصولات غیر ضروری به عنوان اولویت دوم اختصاص دهد.

وی درباره انتقاداتی که مبنی بر انحصاری شدن توزیع کود وجود دارد، گفت: اصلا اینطور نیست، سهمیه اوره ای که سال گذشته اتحادیه ها از پتروشیمی ها گرفتند، اکنون توسط ما برداشت و به فروشگاه های آنها تحویل داده می شود. ، که البته باید به عنوان بخشی از یک سیستم انجام شود، نرم افزار کنترل باید انجام شود.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: کودها کاملا یارانه ای هستند و نیاز به ساختاری در داخل دولت برای تامین، خرید و تعدیل قیمت دارند، اما توزیع کودها از طریق شبکه 100 درصد خصوصی و تعاونی انجام می شود که ما نیست. 1500 فروشگاه داریم که توزیع را انجام می دهند و فروشگاه دولتی نداریم که کود توزیع کند، اما یک محصول یارانه ای با قیمت های چندگانه خریداری می شود و باید با قیمت های پایین تری تعدیل شود و به شبکه عرضه شود، این مستلزم آن است که یک ساختار دولتی این کار را انجام دهد. و ما تصمیم داریم در سال های آینده فقط ذخایر کود استراتژیک را مدیریت کنیم.

رسولی با اعلام اینکه تمام کود مورد نیاز اتحادیه باغداران و حتی بیشتر از آنچه در سال های گذشته تهیه و توزیع کرده اند در اختیار آنها قرار خواهیم داد، افزود: در این مدل توزیع کود یارانه ای دغدغه باغداران را نیز مدیریت کرده ایم. اتحادیه، دغدغه تامین منابع.» ما مسائل مالی و حمل و نقل و اینها را حل کرده ایم و حتی کود بیشتری به فروشگاه آنها می دهیم.

رسولی افزود: سال گذشته سندیکاها 400 هزار تن سهمیه داشتند که امسال آمادگی داریم 800 هزار تن کود اوره برای توزیع در اختیار آنها قرار دهیم. تحویل کود بدون نگرانی از بابت حمل و نقل و تامین منابع انجام می شود، همچنین پورسانت شبکه دلالی توزیع کننده کود را طبق برنامه زمان بندی پرداخت می کنیم.

به گفته وی، فعلا تصمیم دولت این است که تامین را تا تحویل به شبکه کارگزاری انجام دهیم و بخش خصوصی نیز در قالب سامانه های تایید شده و قابل مشاهده، توزیع را انجام دهد.

رسولی گفت: هم اکنون ذخیره پتاس کشور 72 هزار تن، فسفات 195 هزار تن و نیتروژن 594 هزار تن است که 408 هزار تن آن در انبارهای شرکت های خدماتی و 185 هزار تن در دلالان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84942780/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DB%B3%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درباره توزیع کود یارانه ای گفت: تهیه، تهیه و تعدیل قیمت کود یارانه ای باید توسط دولت انجام شود اما توزیع آن به صورت 100 درصدی توسط بخش خصوصی انجام می شود و دولت هیچ گونه اقدامی ندارد. نقش در توزیع آن، دولت پلان توزیع را به ولایات ابلاغ کرد و توسط شبکه های سکتور خصوصی توزیع گردید.

مدیرعامل شرکت خدمات پشتیبانی کشاورزی، موجودی کود یارانه ای در سراسر کشور را برشمرد و گفت: میزان کود در انبارهای شرکت خدمات پشتیبانی 630 هزار تن و در انبارها کارگزاران 230 هزار تن و در مجموع 860 هزار تن است. ذخایر استراتژیک کود کشور

ذخیره استراتژیک کود این کشور 860 هزار تن است

توسط احمد گل کار

احمد گل کار