توزیع گوشت قرمز منجمد به ارزش 150 هزار تومان در کردستان آغاز شد


سنندج – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: توزیع 300 تن گوشت قرمز منجمد به قیمت هر کیلوگرم 150 هزار تومان در استان آغاز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008219/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار