توزیع 160 تن گوشت قرمز و سفید از ابتدای اسفند در شهرستان ری


شهر ری – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی ری شهرستان ری گفت: بیش از 160 تن گوشت قرمز و سفید از ابتدای اسفندماه تاکنون بین اقشار مختلف مردم در مزارع منتخب و مناطق و روستاهای مختلف شهرستان ری توزیع شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078315/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار