توسعه بخش کشاورزی در کردستان رونق گردشگری را به دنبال دارد


سنندج-ایرنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: توسعه بخش کشاورزی و اجرای برنامه های مختلف از جمله جشنواره توت فرنگی موجب رونق گردشگری در این استان می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111811/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار