توسعه سواحل مکران؛ به سمت کشاورزی تجاری


بندرعباس – ایرنا – کشور ما از ظرفیت کشاورزی مناسبی برخوردار است که به دلایلی از جمله واردات غیرحرفه ای و مزارع کور هر ساله با مشکل فروش مواجه می شویم که ما را مجبور می کند سهم خود را در بازارهای جدید منطقه و جهان افزایش دهیم و بر کشاورزی متمرکز شویم. بیایید تجارت کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114780/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار