توسعه صادرات در بخش کشاورزی مستلزم پایداری تولید است


کرج – ایرنا – رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، فرآیند تمرکز بر تولید را لازمه اعتمادسازی فرامرزی برای صادرات محصولات به کشورهای مقصد در مقوله دیپلماسی کشاورزی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959707/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار