توسعه صادرات محصولات کشاورزی، ماموریت ویژه وزارت جهاد کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: کاهش بروکراسی های اداری مربوط به صادرات محصولات کشاورزی، اصلاح و تغییر برخی بخشنامه های صادراتی، انعقاد موافقت نامه های بهداشتی بین المللی، رایزنی بیش از 20 کشور در زمینه صادرات. صادرات محصولات کشاورزی از سرگیری صادرات برخی محصولات کشاورزی از جمله سیب، کیوی، دام سبک، گوشت مرغ، آبزیان، فلفل و… طی یک سال گذشته نشان دهنده اهمیت صادرات محصولات کشاورزی در دولت سیزدهم است.

به گزارش ایرنا، از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد در جلسه دیروز ستاد دیپلماسی غذایی با اشاره به تولید محصولات کشاورزی سالم و بهداشتی، افزود: طی یک سال گذشته گام های خوبی در این زمینه برداشته شده است. حوزه سلامت محصولات کشاورزی و در این راستا موانع و مشکلات بهداشتی که جریان صادرات محصولات کشاورزی را متوقف کرده بود به طور کامل برطرف شده است.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی می تواند موتور محرکه اقتصاد کشور باشد، گفت: در این زمینه اقدامات موثری انجام شده است و امیدواریم با تلاش کشاورزان و بازرگانان کشور شاهد پیشرفت مستمر باشیم.

در این دیدار معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، سفیر ایران در چین، استاندار مازندران، تجار و معاونان وزارت جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84911177/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار