توسعه طرح کشت قراردادی 40 هکتار پنبه از اراضی تهران

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از جهاد کشاورزی استان تهران، «جبرئیل برادی» از برگزاری جلسه برنامه ریزی کشت پنبه در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت با اجرای الگوی کشت، رهبری جهاد کشاورزی در ورامین، ری و اسلامشهر مجبور به یافتن پتانسیل و ترویج کشت قراردادی پنبه در محدوده جغرافیایی خود شدند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به لزوم ترویج کشت پیمانی پنبه، مرکز تحقیقات کشاورزی، آموزش و منابع طبیعی استان تهران تصمیم گرفت برنامه ریزی لازم را برای کشت حداقل 40 هکتار از اراضی کشاورزی استان انجام دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84949500/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار