توسعه مزارع موز در سیستان و بلوچستان کشور را از واردات بی نیاز می کند


زاهدان – ایرنا – رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای اسلامی گفت: سیستان و بلوچستان ظرفیت بی نظیری در زمینه تولید موز دارد که حمایت از آن نتایج درخشانی از جمله اشتغال زایی، جلوگیری از خروج ارز را به همراه خواهد داشت. و رشد اقتصادی او همراه خواهد شد


منبع: https://www.irna.ir/news/85004126/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2

توسط احمد گل کار

احمد گل کار