توسعه کشت موز در جنوب سیستان و بلوچستان به وسعت 10 هزار هکتار


چابهار – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: توسعه کشت موز در جنوب سیستان و بلوچستان تا 10 هزار هکتار در برنامه این وزارتخانه برای جلوگیری از خروج موز حدود 500 میلیون دلار ارز است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070835/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار