توصیه های ایمنی برای جلوگیری از آسیب به جنگل ها و مراتع باید در نظر گرفته شود


تهران- ایرنا- فرمانده یگان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پیامی به هموطنان توصیه کرد در ایام نوروز به توصیه های امنیتی توجه کنند تا به منابع طبیعی به ویژه جنگل ها و مراتع آسیب نرسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061829/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار