توصیه های بدن های بهداشتی بریتانیا برای کاهش وزن BMI بر اساس شواهد خوب نیست

در اکثر کشورهای پردرآمد این است که هر فردی با شاخص توده بدنی (BMI) 25 یا بیشتر اضافه وزن دارد، اما شواهد نشان می دهد که آستانه باید کمی بالاتر باشد. کلر ویلسون

سلامتی


| روزنامه نگار

7 سپتامبر 2022

ارتباط با حبس به خصوص بی رحمانه است زیرا سازمان های بهداشتی همچنین به ما بگویید که اضافه وزن افراد را در شرایط بهتری قرار می دهد…


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25534030-100-weight-loss-advice-isnt-based-on-good-evidence/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

شاتراستاک/النا آبراشویچ

اگر مانند من چند پوند در طول تعطیلی های همه گیر اضافه کرده اید، ممکن است منتظر ملاقات بعدی خود با پزشک نباشید تا از شما بخواهد که روی ترازو قدم بگذارید.