تولید برنامه ریزی شده 280000 تن هندوانه پاییزه یلدا با کمترین مصرف آب


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر امور نباتات وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولید نزدیک به 280 هزار تن هندوانه برای فصل پاییز و شب یلدای سال زراعی جاری پیش بینی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972595/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار