تولید روزانه مرغ در خراسان جنوبی افزایش یافت


بیرجند – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از افزایش تولید مرغ در این استان خبر داد و گفت: تولید مرغ گرم در هفته جاری نسبت به هفته گذشته حدود 2 برابر افزایش داشته و این روند صعودی ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099300/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار