تولید سالانه هشت هزار تن محصولات درختی در کشاورزی و صنعت مغان


اردبیل – ایرنا – مدیرعامل شرکت کشاورزی و دامپروری مغان گفت: سالانه هشت هزار تن انواع فرآورده های درختی در کشاورزی و صنعت مغان تولید و مصرف می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105741/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار