تولید عسل کردستان 30 درصد افزایش یافت


سنندج – ایرنا – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: تولید عسل امسال در استان نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959669/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار