تولید محصولات فرآوری شده در بخش کشاورزی مازندران به مرز چهار میلیون تن نزدیک شده است


ساری – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: تولید محصولات تبدیلی و تبدیلی و صنایع تکمیلی در بخش کشاورزی استان به سه میلیون و 700 هزار تن در مازندران رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143563/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار