تولید محصولات کشاورزی با کیفیت در کردستان مستلزم مبارزه به موقع آفات است


سنندج-ایرنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان اعلام کرد: تحقق اهداف کمی و کیفی تولید در بخش کشاورزی به ویژه در حوزه کشاورزی و باغداری نیازمند مبارزه دقیق و به موقع با آفات است. و بیماری های گیاهی


منبع: https://www.irna.ir/news/85077093/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9

توسط احمد گل کار

احمد گل کار