تولید مرغ در خراسان جنوبی دو برابر شد


بیرجند – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: تولید مرغ گرم از ابتدای اردیبهشت امسال در این استان بیش از دو برابر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123137/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار