تولید نسل سوم قزل آلای SPF برای تولید تخم مرغ با کیفیت


تهران-ایرنا- رئیس پژوهشکده علوم شیلاتی گفت: با حمایت و مشارکت معاونت علمی ریاست جمهوری، انواع ماهی قزل آلا در کشور جمع آوری و انتخاب شده است تا نسل سوم SPF (بیماری) -رایگان) تولید شده است. اقدام تدریجی می تواند روند تولید با کیفیت در کشور را تحت تاثیر قرار دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111108/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7-SPF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار