تولید نهاده های فناورانه نقطه قوت البرز در بخش کشاورزی است


کرج – ایرنا – عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: تولید نهاده های فناورانه مانند واکسن، آنتی بیوتیک، نهال، بذر و نهال یکی از مزیت های استان البرز در حوزه کشاورزی است. بخش


منبع: https://www.irna.ir/news/85069377/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار