تولید گندم ایران امسال با 10 درصد رشد به 14.5 میلیون تن می رسد


تهران- ایرنا- وزارت کشاورزی آمریکا پیش بینی کرد تولید گندم ایران در سال زراعی جاری با رشد 10 درصدی به 14.5 میلیون تن برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121240/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B4-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار