تولید یک تخم مرغ 750 سی سی آب مصرف می کند


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان تولید و مصرف آب این محصول گفت: مصرف آب برای هر تخم مرغ 750 سی سی یا کمتر از یک لیتر آب است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917957/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DB%B7%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار