تولید یک میلیارد اصله نهال جنگلی در کشور برنامه ریزی شد


بجنورد-ایرنا- معاون امور جنگلبانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: کاشت یک میلیارد اصله نهال در نقاط مختلف کشور در مدت چهار سال برنامه ریزی شده است و این اقدام از سال آینده آغاز می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004689/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار