تولید 2200 تن گل همیشه بهار در اسکو


تبریز – ایرنا – فرماندار اسکو با اشاره به تولید گل محمدی در روستاهای گنبرف، سرمانتود، کندوان و روستاهای حاشیه جاده این روستاها گفت: سالانه 2200 تن گل محمدی تازه در 700 هکتار از اراضی کشاورزی تولید می شود. در روستاهای این شهرستان


منبع: https://www.irna.ir/news/85155625/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار