تولید 500 تن ماهی در قفس تا پایان دولت سیزدهم


قشم – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه برنامه دولت سیزدهم دستیابی به تولید 500 تن ماهی در قفس است، گفت: دستیابی به این هدف با کار معمولی ممکن نیست، بلکه نیازمند فعالیت جهادی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026167/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%81%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار