تولید 5200 کیلوگرم بذر کشت غلات دیم در کشور


تهران – ایرنا – رئیس پژوهشکده کشاورزی دیم کشور گفت: 5 هزار و 200 کیلوگرم بذر غلات در پژوهشکده کشاورزی دیم کشور تولید می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966004/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B5%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار