توییتر را ترک کنید؟ در اینجا چیزی است که دیگر پلتفرم های رسانه های اجتماعی ارائه می دهندبا توجه به اینکه این پلتفرم پس از خرید اخیر آن توسط ایلان ماسک کمی کمتر فرسوده به نظر می‌رسد، آنالی نیویتز بهترین جایگزین‌ها را امتحان می‌کند، بنابراین شما مجبور نیستید.


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25634160-900-leaving-twitter-heres-what-other-social-media-platforms-offer/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار