تکثیر و رهاسازی 380 میلیون قطعه بچه انگشتی در منابع آبی/ احداث 2 مرکز تکثیر و تکثیر در جنوب کشور

وی بیان کرد: پیش بینی می شود این دو مرکز پرورش و احیای منابع آبزی در مدت حدود دو سال ساخته و راه اندازی شود که بستگی به تخصیص اعتبار دارد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، ناصر کرمیراد از وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه ششمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، غذاهای دریایی و صنایع وابسته افزود: از این تعداد ماهی تکثیر شده بیش از 240 میلیون قطعه رهاسازی شد. به دریای خزر.

مدیرکل دفتر احیا و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران نیز به نوبه خود احداث پنج مرکز تکثیر و احیا منابع آبزیان در جنوب کشور را کافی ندانست و گفت: با توجه به گستردگی ماهیگیری، میزان استحصال آبزیان در آبهای خلیج فارس و دریای عرب و تنوع گونه های آبزی در این آبها بسیار زیاد است، احداث پنج مرکز تکثیر و احیای ذخایر آبزی تنها تا حدودی پاسخگوی نیازهای ما است و البته دولت هم نگاه خاصی به این سوال دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84949522/%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B3%DB%B8%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB

مدیرکل دفتر احیا و حفاظت ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران گفت: حدود 12 تا 13 گونه ماهی در دریای خزر رهاسازی شده است که دو میلیون قطعه بچه ماهیان خاویاری و سایر ماهیان استخوانی مانند سفید، سوف و دریا از جمله آنهاست. کپور

کرمیراد درباره اعتبارات دو مرکز تکثیر و احیای منابع آبزی گفت: اعتبارات هر یک از این دو مرکز بالغ بر 100 میلیارد تومان است که در مرحله اول نزدیک به 41 میلیارد تومان از منطقه مکران اختصاص یافته است.

وی در عین حال از برنامه ریزی برای احداث پنج مرکز پرورش و رهاسازی منابع آبزیان در جنوب کشور خبر داد و گفت: احداث دو مرکز پرورش و احیای منابع آبزیان در چابهار و جاسک جای سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار