تکریم و بهره مندی از کسب و کار ایثارگران یکی از دغدغه های وزارت جهاد کشاورزی است.


تهران – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی بر اهمیت توجه به جهادگران و استفاده از تجارب پیشکسوتان در سال های اخیر تاکید کرد و گفت: تجلیل از پیشکسوتان کشاورزی از دیگر دغدغه های من است. ارتباط با این اقوام و بهره مندی از تجربیات ارزشمند آنان، ایده های جدیدی را برای حل مشکلات کشاورزی ایجاد می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072808/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار