تکمیل طرح حذف تداخل و کاداستر ظرف 2 سال آینده

نوبخت گفت: همه همکاری های لازم برای حفظ پایه تولید باید انجام شود تا تجارت زمین بهتر پیش برود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84859881/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: بر اساس تعهداتی که به رئیس جمهور شده است، ظرف مدت 2 سال موضوعات مربوط به رفع تداخل و طرح کاداستر جمع بندی می شود.

به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «عباسعلی نوبخت» در کارگاه آموزشی کادرسازی با موضوع رفع اختلاف اراضی مازندران افزود: تاکنون 97 درصد کاداستر در کشور انجام شده است و امسال تکمیل خواهد شد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار