تکنیک نوشتن زیر آب به شما امکان می دهد الگوهایی را در مایعات بکشید

الگوها و حروف نوشته شده در آب

الگوها و حروف اول نوشته شده در آب

نوشتن بر روی مواد جامد، مانند پوست یا کاغذ، امکان پذیر است زیرا جوهر به سطح چسبیده و دست نخورده باقی می ماند. اما در یک مایع، ذرات به طور مداوم در حال حرکت هستند و جوهر به سرعت پراکنده می شود – تا کنون.

توماس پالبرگ در دانشگاه یوهانس گوتنبرگ ماینز در آلمان و همکارانش از یک مهره رزین استفاده کردند برای کشیدن خطوط و الگوها در آب حاوی ذرات جوهر. این کار به این دلیل است که مروارید مسیرهایی با اسیدیته پایین از طریق آب ایجاد می کند که جوهر را جذب می کند.

برای حرکت دادن مهره در امتداد خاص …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2370913-underwater-writing-technique-lets-you-draw-patterns-in-liquids/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توماس پالبرگ و همکاران (2023)

توسط احمد گل کار

احمد گل کار