تیم توسعه تجارت وزارت صامت بی سابقه است/ امیدواریم مجلس به ابقای فاطمی امین رای دهد

دبیر کل اتحادیه تولیدات و اصناف آبزیان گفت: ارتباط تیم بازرگانی وزارت حراست با بخش خصوصی بی نظیر است و امیدواریم دیپلماسی تجاری و اقتصادی کشورمان روز به روز رشد کند. نیروهای مراقبت

وی افزود: توانستیم بازارهای چین، روسیه، لبنان و آذربایجان را فتح کنیم و سنگ اول یک کار در وزارت امنیت با حضور فاطمی امین گذاشته شد و به همین دلیل بازرگانان رضایت کامل دارند. عملکرد او

خدایی در پایان از فاطمی امین وزیر صلح حمایت کرد و گفت: امیدواریم با ادامه کار وی همچنان شاهد توسعه صادرات باشیم، بنابراین طبیعتاً در حال حاضر نگران برکناری وی هستیم چرا که طبیعتاً با تغییر صورت گرفته است. وزیر، زیردستان او نیز تغییر خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84924108/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87سیاست های تجاری دولت سیزدهم منحصر به فرد است

ما بازارهای چین، روسیه، لبنان، آذربایجان را فتح کرده ایم

دبیر کل اتحادیه صنف تولیدات آبزیان گفت: معتقدم علیرضا پیمان پاک به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت شایسته ترین فرد در 20 سال گذشته در مسائل تجاری کشورمان علیرغم این سازمان در گذشته چهره هایی مانند خسروتاج را منصوب می کرد، او خود را در دولت دوازدهم می دید، اما تسهیلاتی برای کسب و کار فراهم نمی کرد.

خدایی خاطرنشان کرد: سیاست های تجاری کشورمان که در دولت سیزدهم از سوی سازمان توسعه تجارت تعیین شد، منحصر به فرد است و پس از گذشت سال ها شاهد حمایت و حمایت واقعی از صادرکنندگان و تجار و تسهیل در امر تجارت آنها بوده است.

به گزارش ایرنا، «علی اکبر خدایی» افزود: طی یک سال گذشته شاهد بهبود صادرات محصولات ماهی در کشورمان بوده ایم، چرا که دولت سیزدهم و وزارتخانه های صلح و کشاورزی کمک زیادی به این امر کرده اند. این نشریه را بهبود بخشید.”

توسط احمد گل کار

احمد گل کار