ثبات نسبی در بازار کالا پس از حذف ارز ترجیحی
تهران- ایرنا- وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که دولت سیزدهم با تلاش های خود توانست با وجود اجرای هدفمندی یارانه ها به ثبات نسبی بازار کالا دست یابد به طوری که حتی برخی از کالاها زیر سقف مصوب به فروش می رسد. قیمت، اما همچنان برخی از منتقدان رسانه ای دولت به دنبال زیر سوال بردن این اقدامات هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954717/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار