ثبت سفارش مرغ منجمد از سامانه ستکاوا الزامی است

وزیر جهاد کشاورزی بر عرضه مرغ منجمد تکه تکه شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور و بخش خصوصی در سامانه توزیع تاکید کرد.

وی افزود: همچنین باید از ظرفیت های فروشگاه های زنجیره ای برای توزیع میوه، لبنیات، برنج، گوشت قرمز و مرغ استفاده شود.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد در نشست اردوی امنیت غذایی اظهار داشت: مراکز فروش و خرده فروشی ها از طریق ثبت سامانه ثبت سفارش کنند.

ساداتی نژاد با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در همه شرایط از کشاورزان حمایت می کند، گفت: مرغداران به وزارت جهاد کشاورزی اعتماد دارند و باید با هم از این شرایط سخت عبور کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84927903/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار