ثبت 2 میلیون خرید مرغ گوشتی در سامانه کبوک لرستان


خرم آباد – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: پارسال نزدیک به 2 میلیون نفر محصولات مرغ گوشتی را از طریق سامانه کابوک خریداری کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072880/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%88%DA%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار