جانشین ستاد جهاد سازندگی سپاه: کمک به دامداران زیربنای پیشرفت اقتصادی کشور است


سمنان – ایرنا – معاون هماهنگ کننده ستاد مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه کمک به مردم رمز سعادت و پیشرفت کشور است، گفت: کمک به دامداران در شکل رزمایش جهاد باعث پیشرفت اقتصادی می شود و این باید همیشه مورد توجه قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971191/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار