جذب هزار کارشناس برای طرح افزایش تولید تالاب ها


تهران – ایرنا – وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت امور کشاورزی ریاست جمهوری، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و معاونت آموزشی، فنی و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به دنبال جذب است. حدود هزار کارشناس و به کارگیری آنها در طرح جهش تولید در دیمزاره امضا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967420/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار