جذب 10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان


زاهدان – ایرنا – رئیس سازمان کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: بیش از 10 هزار میلیارد تومان سرمایه از بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور در سال های اخیر برای توسعه زیربخش های کشاورزی این استان جذب شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089820/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار