جزئیات تولید جهانی غلات در گزارش فائو؛ هوای گرم و خشکسالی کشاورزی اروپا را به شدت تحت تاثیر قرار داد

افزایش 10.6 درصدی تولید غلات در روسیه، 38 درصد کاهش در اوکراین

اما تولید برنج در سال 2022 با کاهش 2.1 درصدی مواجه خواهد شد و به 514 میلیون تن خواهد رسید. تولید جهانی برنج در سال گذشته 525 میلیون تن برآورد شد.

هند به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان برنج در جهان با افت بیش از 4 درصدی تولید این محصول مواجه است. تولید برنج هند در سال گذشته 195 میلیون تن اعلام شد که پیش بینی می شود امسال به 187 میلیون تن کاهش یابد. تولید برنج پاکستان نیز با کاهش 6 درصدی به 13.2 میلیون تن رسید.

تولید جهانی گندم در سال 2022 کاهش قابل توجهی نخواهد داشت

تولید سایر غلات نیز در سال جاری با کاهش 1.8 درصدی به 1482 میلیون تن خواهد رسید.

برداشت ذخایر غلات برای تغذیه مردم

اما اوکراین در سال جاری با افت 38 درصدی تولید غلات مواجه شده است، بنابراین طبق پیش بینی های فائو، امسال تنها 53.1 میلیون تن غلات در این کشور تولید خواهد شد که 32.5 میلیون تن کمتر از سال قبل است. تولید گندم اوکراین در سال جاری از 32.2 میلیون تن در سال گذشته به 20 میلیون تن خواهد رسید. تولید برنج در اوکراین مانند سال گذشته صفر خواهد بود و تولید سایر غلات از 53.4 میلیون تن به 33.1 میلیون تن کاهش می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84900976/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8Cگندم به عنوان مهمترین غلات تولید شده در جهان امسال کاهش چندانی در تولید نخواهد داشت. فائو انتظار دارد تولید جهانی گندم در سال جاری تنها 0.1 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد و به 777 میلیون تن برسد. در سال 2021، کمتر از 778 میلیون تن گندم در سراسر جهان تولید شده است.

به گزارش ایرنا، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تازه ترین گزارش خود در مجموعه گزارش چشم انداز کالا و وضعیت غذایی که به صورت فصلی منتشر می شود، میزان تولید غلات جهان در سال جاری را 1.4 درصد نسبت به سال گذشته قبل از کاهش پیش بینی کرد. به 2774 میلیون تن رسید. بر این اساس امسال 38.9 میلیون تن غلات کمتر از سال 2021 در سطح جهان تولید خواهد شد.

پیش بینی این سازمان بین المللی برای تولید جهانی غلات در سال 2022 نسبت به گزارش سه ماه قبل 17.2 میلیون تن کاهش یافته است. تداوم خشکسالی ها در نیمکره شمالی، پیش بینی فائو برای تولید جهانی غلات در سال جاری را کاهش داده است.

بر اساس پیش بینی های فائو، تولید جهانی غلات در سال 2022 تمامی نیازهای جمعیت را در سال جاری پوشش نخواهد داد و کشورها مجبورند بخشی از این نیاز را با استفاده از ذخایر غلات خود تامین کنند. بر این اساس پیش بینی می شود ذخایر غلات جهان با 2.1 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 845 میلیون تن برسد.

این گزارش همچنین پیش‌بینی می‌کند که تجارت جهانی غلات در سال جاری با افت 1.9 درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود و به 469 میلیون تن برسد. مصرف جهانی غلات با کاهش 0.1 درصدی به 2792 میلیون تن خواهد رسید.

با وجود اینکه روسیه درگیر جنگ با اوکراین است، تولید غلات خود را 10.6 درصد افزایش داد و به 130 میلیون تن رسید. سال قبل 117.6 میلیون تن غلات در این کشور تولید شد. تولید گندم این کشور در سال 2022 با رشد 14 درصدی نسبت به سال 2021 به 86.5 میلیون تن خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، کشاورزی اروپا در سال 2022 بیشترین تأثیر خشکسالی را نسبت به سایر مناطق عمده غلات متحمل شد، به طوری که پیش بینی می شود تولید غلات در این منطقه با کاهش 7.7 درصدی نسبت به سال قبل از آن به 507 میلیون تن برسد. هوای گرم و خشک به ویژه به مزارع ذرت در اروپا آسیب زد و باعث کاهش 16 درصدی برداشت ذرت در این منطقه نسبت به سال قبل شد.

امسال تولید غلات در آفریقا 4.4 درصد، در آمریکای شمالی 0.3 درصد و در آسیا 0.1 درصد کاهش خواهد یافت. اما در آمریکای جنوبی شاهد افزایش 10.7 درصدی تولید غلات خواهیم بود. تولید غلات در این منطقه در سال 2022 به 252 میلیون تن در مقابل 227 میلیون تن در سال 2021 خواهد رسید.

بر اساس پیش بینی های فائو، تولید غلات در آمریکا در سال جاری نسبت به سال قبل 4.2 درصد کاهش خواهد یافت و به 433 میلیون تن خواهد رسید.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار