جشنواره سیر


همدان-ایرنا- پنجمین جشنواره سیر همدان با اجرای برنامه های متنوع و شاد همزمان با عید غدیر خم و با حضور باشکوه مردم، کشاورزان و کشاورزان در منطقه «سولان» مرکز تولید سیر کشور برگزار می شود. و البته مهمترین دلیل و هدف از ایجاد این جشنواره، معرفی بیشتر و کمک به مراحل تکمیل و فرآیند برندسازی استراتژیک این محصول است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85162337/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار