جنوب سیستان و بلوچستان فرصتی استثنایی برای خودکفایی موز کشور است


زاهدان – ایرنا – مدیر باغبانی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: جنوب این استان فرصتی استثنایی برای خودکفایی کشور در زمینه موز است به طوری که با توسعه باغات این محصول در منطقه مکوران تولید می شود. کشور را می توان از واردات بی مورد موز و خروج میلیون ها ارز خارجی سالانه از کشور نجات داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079548/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار