جنگل‌های بارانی مهم کنگو با تهدیدهای فزاینده‌ای از قطع درختان و استخراج معادن مواجه است

سمیر تونسی/ خبرگزاری فرانسه از طریق گتی ایماژ

منطقه ای از جنگل پاکسازی شده برای کاشت نخل های روغنی در نزدیکی کیسانگانی در جمهوری دموکراتیک کنگو

مساحت جنگل های ثبت شده در حوضه کنگو در سال گذشته افزایش یافت، اما برنامه های توانمندسازی جوامع بومی می تواند کلیدی برای معکوس کردن این روند باشد.

محیط


15 نوامبر 2022