جنگل های استان اردبیل در خطر است


اردبیل – ایرنا – در سال های اخیر با وجود استقرار یگان های حفاظتی در گلوگاه های جنگلی و این منطقه بکر، بخشی از جنگل های استان اردبیل زیر پای گردشگران و مسافران و زیر چاقوی سودجویان تخریب شده است. در معرض تخریب پوشش گیاهی و بیابان زایی قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033542/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار