جهاد کشاورزی رسالت جراحی اقتصادی خود را در حد توان انجام داد


گرگان – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تلاش زیرمجموعه این وزارتخانه برای رفع مشکل کمبود مواد غذایی گفت: کارکنان جهاد کشاورزی رسالت جراحی اقتصادی خود را به بهترین شکل ممکن انجام داده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984108/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار