حدود 500 هزار تن محصولات باغی و گلخانه ای در سیستان و بلوچستان تولید شد


زاهدان – ایرنا – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس آخرین آمار از ابتدای سال تاکنون حدود 500 هزار تن باغ و گلخانه در استان تولید شده که از این میزان به دلیل با توجه به کیفیت بالای آنها، حدود 5000 تن به کشورهای مختلف صادر می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023373/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار