حدود 60000 تغییر کاربری در کشور به ثبت رسیده است


رشت – ایرنا – فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور گفت: طی 10 ماه گذشته نزدیک به 60 هزار تغییر کاربری در کشور کشف شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008527/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار